vineri, 16 iulie 2010

Hotărârea Comitetului Naţional de Conducere al Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

COMITETUL NAŢIONAL DE CONDUCERE, ÎNTRUNIT ÎN MOD LEGAL ŞI STATUTAR, (în conformitate cu prevederile Statutului PNŢCD, art. 45 al.1 lit.e şi j) DECIDE URMĂTOARELE:

Art.1 Pretinsa conducere interimară pe care şi-a arogat-o Dl. Aurelian Pavelescu este nelegală, nelegitimă şi are caracter de impostură întrucât:

entitatea care a desemnat-o nu are calitatea legală şi statutară de a se exprima în numele şi pentru PNŢCD;

folosirea numelui şi însemnelor PNŢCD de către acest grup constituie o uzurpare caracterizată.

Art.2 În consecinţă, toate actele emise şi faptele comise de dl Aurelian Pavelescu sau de una dintre persoanele din grupul condus de el, inclusiv în vederea convocării adunărilor generale ale delegaţilor la nivel naţional (congres) sau judeţean (conferinţe), ca şi actele emise de astfel de adunări, sunt nule de drept şi neavenite ca efect.

Art.3 Conducerea recunoscută și legală a PNŢCD este cea statutar aleasă la Congresul PNŢCD din data de 26.09.2009:

1. Radu Sârbu - Preşedinte

2. Doru Năsui - Prim vicepreşedinte

3. Gheorghe Ciuhandu - Preşedinte C.N.C.

4. Vasile Andrieş - Secretar general

5. Ioan Bălan - Vicepreşedinte

6. Ion Caramitru - Vicepreşedinte

7. Lucian Filip - Vicepreşedinte

8. Mihai Grigoriu -Vicepreşedinte

9. Alexandru Herlea - Vicepreşedinte

10. Virgil Petrescu - Vicepreşedinte

11. Liviu Petrina – Vicepreşedinte

Cu modificările ulterioare, datorate înlocuirii persoanelor de la poz. 5, 6 şi 9, conform prevederilor statutului PNŢCD (art.35 al.2, lit.c), cu domnii Liviu Floarea, Radu Rizescu şi Virgil Florea.

Radu Sârbu
Preşedintele PNŢCD
Gheorghe Ciuhandu
Preşedintele CNC al PNŢCD


Neamul nostru romanesc