luni, 18 august 2008

Mesajul lui Gheorghe Ciuhandu catre toti membrii si simpatizantii PNTCD

PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT
Timisoara, P-ta Libertatii, nr. 2, Tel / fax: 0256. 430 132

Catre membrii Comitetul National de Conducere
In calitate de preşedinte al CNC al PNŢCD vă rog să participaţi la Congresul Extraordinar din 24 aug a.c. organizat la Bucuresti. Consider că organizarea unei şedinţe a CNC pe aceiaşi dată cu Congresul Extraordinar, convocat statutar de peste 1/3 din organizaţiile partidului, este o încercare nefericită care poate adânci fisura existentă deja şi exacerbează starea conflictuală existentă.Am constatat incapacitatea actualului BNC, în care dintre membrii alesi la Congresul din 2007 mai sunt activi doar 5, de a gestiona obiectiv şi cu responsabilitate situaţia critică în care ne găsim după insuccesele din alegerile pentru Parlamentul european si Alegerile locale.Avem nevoie de o echipă de conducere cu un mandat clar, dat de un Congres, singurul for în măsură să ia decizii care pot afecta existenţa partidului, ca de exemplu neparticiparea la alegerile parlamentare din acest an. Participarea unor membri PNŢCD la Alegerile parlamentare din acest an sub sigla altui partid presupune înscrierea acestora în partidul respectiv pentru că trebuie să-şi declare apartenenţa politică în declaratia de acceptare a candidaturii potrivit art. 29 alin.(12) din Legea votului uninominal:Declaratia de acceptare a candidaturii va cuprinde circumscriptia electorala si colegiul uninominal in care candideaza, numele, prenumele, codul numeric personal, partidul politic sau alianta care l-a propus, profesia, ocupatia si apartenenta politica a candidatului, consimtamantul expres al acestuia de a candida pentru functia respectiva, precum si precizarea ca intruneste conditiile prevazute de lege pentru a candida.Absenţa noastră de la aceste alegeri ar însemna o pierdere importantă de electorat, care se va deplasa spre alte partide şi ne va pune in pericol existenţa ca partid, conform urmatoarelor prevederi din Legea partidelor politice:Art. 46. - (1) Un partid politic se dizolvă pe cale judecătorească în următoarele condiţii:e) ca urmare a inactivităţii constatate de Tribunalul Bucureşti conform art. 47 alin. (1);f) ca urmare a neîndeplinirii obiectivelor stabilite la art. 1 şi 2, constatată de Tribunalul Bucureşti conform art. 48;Art. 47. - (1) Inactivitatea unui partid politic se poate constata în următoarele situaţii:b) nu a desemnat candidaţi, singur sau în alianţă, în două campanii electorale parlamentare succesive, în cel puţin 18 circumscripţii electorale.(2) Pentru partidul politic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) Tribunalul Bucureşti, la cererea Ministerului Public, va constata încetarea existenţei sale, cu respectarea normelor de procedură prevăzute la art. 26 alin. (2)-(4).Art. 48. - (1) Neîndeplinirea obiectivelor stabilite pentru un partid politic, conform art. 1 şi 2, se poate constata când un partid politic nu obţine la două alegeri generale succesive un număr minim de voturi.(2) Numărul minim necesar îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 1 şi 2 este de cel puţin 50.000 de voturi la nivel naţional, pentru candidaturile depuse în oricare dintre următoarele scrutinuri: consilii judeţene, consilii locale, Camera Deputaţilor, Senat.In plus, participarea unor membri pe lista altui partid ar putea să ne ducă la pierderea calităţii de membru al PPE prin specularea acestei situaţii de către un partid concurent care are interesul să ne elimine din viaţa politică.Numai o soluţie politică dezbătută şi adoptată în cel mai înalt for al partidului, Congresul Extraordinar, care sa devina obligatorie pentru toti membrii, poate asigura unitatea partidului şi premisa revigorării acestuia.Consider ca absolut necesară crearea unui climat de înţelegere, de colaborare şi solidaritate între liderii politici ai PNŢCD şi vă cer o poziţie fermă faţă de cei care prin actiunile lor îsi promovează interesul strict personal în detrimentul cauzei comune.Vă rog pe toţi liderii partidului la acţiuni responsabile în interesul partidului. De asemenea vă rog pe toţi: lideri, membri şi simpatizanţi, să ne unim eforturile în depăşirea acestei situaţii tensionate, astfel ca partidul nostru să-si regăsească unitatea de idei si acţiune necesare pentru reuşita în acţiunea politică.Cu speranţa că veţi răspunde acestei chemări, cu toată consideraţia,
Conf. Dr. ing. Gheorghe CIUHANDU
Preşedinte al CNC al PNŢCD
Timişoara, 15.08.2008


Neamul nostru romanesc