duminică, 28 septembrie 2008

Briefing PNTCD : Situatia Juridica

Procesul verbal şi hotărârile congresului extraordinar din 24 august au fost depuse la tribunal la 27 august. Termenul la care tribunalul trebuia să se pronunţe a fost stabilit iniţial pentru 24 octombrie. Solicitarea noastră, pentru obţinerea unui termen mai scurt, s-a judecat la 12 septembrie şi – în ciuda opoziţiei lui Aurelian Pavelescu şi a avocaţilor săi – instanţa ne-a dat câştig de cauză şi a devansat termenul pentru data de 26 septembrie.

Fiind de faţă, Pavelescu & Comp au aflat şi ei noul termen. Cu toate acestea, au solicitat şi au dobândit calitate procesuală – ca intervenienţi – doar la 25 septembrie, când, normal, nu au mai avut cum să acceadă înscrisurile depuse de noi, deoarece judecătorii îşi iau dosarele din arhivă cu 2-3 zile înainte de termen, pentru a se pregăti. În aceste condiţii, instanţa a fost obligată să acorde un nou termen, care a fost stabilit pentru 10 octombrie.

Întârzierea cu care au devenit intervenienţi în proces confirmă reaua lor credinţă faţă de interesele PNŢCD şi demonstrează că urmăresc tărăgănarea confirmării de către justiţie a noii conduceri, alese la congres. De fapt, prin prelungirea demersului în justiţie, încearcă scoaterea partidului din alegeri. „Arginţii” pentru trădare vor fi 2 colegii eligibile, pentru Aurelian Pavelescu şi pentru Radu Munteanu, care au binemeritat – din perspectivă liberală – recompensele respective. Despre răsplata materială, cu bani publici, a fostului preşedinte, ne vom lămuri cât de curând.

Dacă la 10 octombrie ne vom judeca, iar instanţa se va şi pronunţa, atunci nu ar fi prea târziu pentru a participa la alegeri, conform hotărârii congresului. Dacă ei vor face recurs, atunci participarea PNŢCD la alegeri va fi compromisă. Pronosticul meu este că Miluţ, Pavelescu, Munteanu, etc sunt de rea credinţă faţă de partidul nostru şi că urmăresc numai interese personale, de genul celor menţionate mai sus; eu cred că vor face recurs, pentru că obiectivul lor este scoaterea PNŢCD din arenă. Ca să folosesc o sintagmă consacrată, deja „s-au demascat”!

Mulţi dintre preşedinţii organizaţiilor judeţene care nu au participat la congres, s-au lămurit între timp asupra faptului că Miluţ şi ai lui joacă pentru liberali pentru că joacă pentru ei înşişi! Membrii CNC care i-au urmat au fost folosiţi ca şi carne de tun într-o bătălie care urmăreşte eliminarea definitivă a PNŢCD din viaţa politică românească. Sunt convins că – cu excepţia câtorva, luaţi efectiv „din autogară” şi numiţi în fruntea unor comitete interimare de conducere – cei mai mulţi sunt naţional ţărănişti autentici. Lor le adresez apelul de a se alătura majorităţii ce a organizat un congres perfect statutar, tocmai pentru a salva partidul. În faţa pericolului pierderii identităţii şi chiar al dispariţiei PNŢCD, este nevoie să fim uniţi; nu neapărat în jurul unei conduceri, ci al unei linii politice. Nici congresul nu a fost organizat pentru a înlocui nişte persoane cu altele, ci pentru a bloca o linie politică falimentară pentru partid. Poate că, prin tertipuri procedurale, adversarii partidului vor reuşi să saboteze participarea în această campanie electorală, dar PNŢCD va supravieţui. A supravieţuit închisorilor comuniste, va supravieţui şi adversarilor de astăzi, fie ei ce-or fi: liberali, democraţi ori infiltraţi. Acesta este mesajul pe care noi, toţi, trebuie să-l exprimăm cu fermitate!


Radu Sârbu

Preşedintele PNŢCD

28 septembrie 2008Neamul nostru romanesc